CZ | EN | RUSÚVOD O NÁS NOVINKY KE STAŽENÍ PŮJČOVNA KONTAKT GALERIE SEKCE PRO DEALERY

Mechanické vozíky
Dětské vozíky
Standardní vozíky
Speciální vozíky
Odlehčené vozíky
Aktivní vozíky
Ultra lehké vozíky
Rekreační vozíky
Vozíky s elektrickým pohonem
Rid - e
Speciální výbava
Polohovací zádová opěrka
Anatomická zádová opěrka
Vysouvací rukojeti
Ovládání zadních kol jednoruč.
Antidekubitní podložka
Opěrka hlavy
SoftWheel
Příslušenství VETTEL
Fixační popruhy
Geriatrická pyžama a košile
Příslušenství
Terapeutické pracovní desky
Příslušenství ke kolům
Ostatní informace
Návody k obsluze
Ke stažení
Certifikáty
Životnost vozíků KURY
Zásady převzetí zásilky
Naši partneři


Životnost vozíků KURY

Mechanické invalidní vozíky KURY vyrobené technologií ohýbání a svařování jednotlivých dílů ze slitin Al mají životnost 5-6 let. To je základní životnost, při které nároky na servis nepřevyšují 20% ceny výrobku. Po této lhůtě, (viz Gaussovy křivky opotřebení a nároků
na servis obecně), jsou servisní náklady mnohem vyšší a únava materiálu, kterou lze zjistit pouze empiricky, překračuje bezpečnou mez. Po této době výrobek ztrácí svoje uživatelské parametry, objevují se náhlé příhody zlomení nebo deformace dílů a vzniká akutní nebezpečí úrazu uživatele.

Tyto empirické zkušenosti vznikají při servisu vozíků, kdy jsou vždy prověřovány všechny díly. Vývoj a výroba vozíků ve firmě KURY probíhají více než 20 let, proto jsou statistické informace reálné a lze je použít v mnoha případech. Protože vozíky KURY jsou rozděleny
do jednotlivých skupin, které mají rozdílné uživatelské parametry, je hranice bezpečné životnosti od 5-ti do 6-ti let. Aktivně používané vozíky pracují na samé hranici poškození, jsou enormně namáhané a tam se životnost výrazně zkracuje. Stejné parametry namáhání jsou u dětských vozíků, kde s vozíkem často manipulují osoby bez potřebných vědomostí
a tím dochází k velkým únavovým šokům. Navíc se sami uživatelé rychle mění v souvislosti
s vlastním růstem.

Pouze u skupiny pasivních uživatelů, kteří jsou zcela odkázáni na obsluhu a jejich akční rádius používání je byt - zahrada, lze prodloužit dobu životnosti na 6-7 let.

  img  

Nejčastěji hledáte:
IRIS X1 (ultralight)
AKTIV X1 (ultralight)
NIKOL (dětský)
HOP2 max (polohovací)
MLOK (plážový)