CZ | EN | RUSÚVOD O NÁS NOVINKY KE STAŽENÍ PŮJČOVNA KONTAKT GALERIE SEKCE PRO DEALERY

Mechanické vozíky
Dětské vozíky
Standardní vozíky
Speciální vozíky
Odlehčené vozíky
Aktivní vozíky
Ultra lehké vozíky
Rekreační vozíky
Sedací systémy GEMINI
Gemini SPIN
Gemini TWIN
Elektrické pohony
KURY E-MO
Speciální výbava
Polohovací zádová opěrka
Anatomická zádová opěrka
Vysouvací rukojeti
Ovládání zadních kol jednoruč.
Antidekubitní podložka
Opěrka hlavy
SoftWheel
Příslušenství VETTEL
Fixační popruhy
Geriatrická pyžama a košile
Příslušenství
Terapeutické pracovní desky
Příslušenství ke kolům
Ostatní informace
Návody k obsluze
Ke stažení
Certifikáty
Životnost vozíků KURY
Zásady převzetí zásilky
Naši partneři


Životnost vozíků KURY

Mechanické invalidní vozíky KURY vyrobené technologií ohýbání a svařování jednotlivých dílů ze slitin Al mají životnost 5-6 let. To je základní životnost, při které nároky na servis nepřevyšují 20% ceny výrobku. Po této lhůtě, (viz Gaussovy křivky opotřebení a nároků
na servis obecně), jsou servisní náklady mnohem vyšší a únava materiálu, kterou lze zjistit pouze empiricky, překračuje bezpečnou mez. Po této době výrobek ztrácí svoje uživatelské parametry, objevují se náhlé příhody zlomení nebo deformace dílů a vzniká akutní nebezpečí úrazu uživatele.

Tyto empirické zkušenosti vznikají při servisu vozíků, kdy jsou vždy prověřovány všechny díly. Vývoj a výroba vozíků ve firmě KURY probíhají více než 20 let, proto jsou statistické informace reálné a lze je použít v mnoha případech. Protože vozíky KURY jsou rozděleny
do jednotlivých skupin, které mají rozdílné uživatelské parametry, je hranice bezpečné životnosti od 5-ti do 6-ti let. Aktivně používané vozíky pracují na samé hranici poškození, jsou enormně namáhané a tam se životnost výrazně zkracuje. Stejné parametry namáhání jsou u dětských vozíků, kde s vozíkem často manipulují osoby bez potřebných vědomostí
a tím dochází k velkým únavovým šokům. Navíc se sami uživatelé rychle mění v souvislosti
s vlastním růstem.

Pouze u skupiny pasivních uživatelů, kteří jsou zcela odkázáni na obsluhu a jejich akční rádius používání je byt - zahrada, lze prodloužit dobu životnosti na 6-7 let.

   

Nejčastěji hledáte:
IRIS X1 (ultralight)
AKTIV X1 (ultralight)
NIKOL (dětský)
HOP2 max (polohovací)
MLOK (plážový)